s136h模具钢材硬度

模具钢材硬度对照表_百度文库

模具钢材硬度对照表 材质 8470 VIKING SKD61 P20 PS 2738.TS NAK80 TDAC 420 S-136 P3 POLMAX 2738 45﹟ SF2000 8402 V4 V10 T18 SKD11 乌钢 63

百度文库

模具钢材硬度_百度文库

CMC-S136H 硬度 HRC50~54 CMC-S136N 硬度 HRC40~42 硬度 HRC30~34 1.2 1.6 性能具有极优良的抛旋光性、抗腐蚀性,可 时效硬化提高硬度 防酸模具钢,适合 PVC、POM...

百度文库